Przejdź do treści

Są takie miejsca w sieci internetowej, gdzie można znaleźć niekończące się artykuły z poradami modowymi. Są strony, w których każdy majsterkowicz odnajdzie odpowiedź na pytanie dotyczące aktualnego projektu. Jednak co z naukami społecznymi, które niosą tak wiele istotnych zagadnień dla każdego z nas?

Plan pracy:

 

 

1.Czynniki zwiększające ryzyko zachorowalności na serce.

2.Definicja układu krążenia.

3.Profilaktyka nadciśnienia.

4.Profilaktyka miażdżycy.

5.Postępowanie w cukrzycy.

6.Zapobieganie atakowi serca.

7.O czym trzeba pamiętać przy ocenie zdrowia własnego serca?

8.Podsumowanie.

 

Literatura:

Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej oddziaływują na wszystkich ludzi, zarówno na tych, u których dopiero może wystąpić ta choroba, jak i na tych u których już wystąpiła choroba. Podejrzenie nowotworu jest początkiem głębokiego kryzysu psychologicznego. Kryzys ten wymaga dostosowania dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami do warunków niepewności w oczekiwaniu na diagnozę. Nowotwór to choroba otoczona grozą i pełną lęku ludzką ciekawością.

Polska nazwa żarłoczność psychiczna. Bulimia jako objaw - chorobliwie wzmożone łaknienie może występować w wielu zaburzeniach: schizofrenii, otępieniu, porażeniu postępującym, anoreksji; a także w cukrzycy, zaburzeniach hormonalnych (przysadki) i innych.
Bulimia jako samodzielna jednostka chorobowa została opisana stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1979 r. Rozumiemy przez nią nawracające epizody żarłoczności, charakteryzujące się :

Padaczka kojarzy się z objawami chorobowymi polegającymi na wystąpieniu drgawek połączonych z utratą przytomności i upadkiem.

Obecnie wiemy ,że padaczka obejmuje znacznie szerszy zakres objawów.

Padaczkę najczęściej definiuje się jako zespół objawów somatycznych , wegetatywnych i psychicznych , który może występować na podłożu zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu.

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa życiowa, czy wykształcenie rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie autyzmu.

Pierwsze przypadki AIDS zostały rozpoznane w roku 1981, na Haiti. Jednak badania archiwalnych surowic mieszkańców Afryki z końca lat 50., 60. i 70. dowodzą, iż zakażenia HIV - 1 (jeden z wirusów powodujących AIDS) występował już w tym pozornie odległym okresie. Analiza historii chorób również potwierdza, że wirus przeniknął do Europy i Stanów Zjednoczonych w latach 70. , a nawet wcześniej.

Na początku lat 80-tych pojawiła się nowa choroba o złożonym obrazie chorobowym obejmującym wiele często współistniejących, dotychczas rzadkich infekcji i schorzeń nowotworowych. Schorzenia te nasiliły się na skutek ciężkiego uszkodzenia systemu odpornościowego (immunologicznego) – nazwano ją nabytym zespołem upośledzenia odporności (Acquired Immune Deficiency Syndrome) w skrócie AIDS.

Zerwana więź ” to wzruszająca opowieść mężczyzny, który adoptował chłopca cierpiącego na zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu ( ZPUP ), to książka poruszająca aspekty psychologiczne, społeczne i pedagogiczne społeczności Indian mających ogromne problemy z alkoholem.

To choroby, w etiopatogenezie których, w ich przebiegu istotna rola przypada czynnikom Psychicznym. Czynniki psychiczne to przede wszystkim czynniki emocjonalne.

KLASYFIKACJA

I zaburzenia uwarunkowane uszkodzeniem tkanki mózgowej

II zaburzenia psychopodobne, zaburzenia bez Wyraźnie określonej przyczyny somatycznej Lub bez uszkodzenia tkanki mózgowej

Podgrupa: zab. psychosomatyczne

Na którą składają się nast. Zaburzenia:

Subskrybuj choroby