Choroby

„Alkoholizm a przestępczość w Polsce”

Alkoholizm jest to choroba powstająca w skutek
nadużywania napojów alkoholowych; w znaczeniu szerszym – jest to całokształt
ujemnych następstw, wynikających z nadużywania alkoholu dla jednostki i
społeczeństwa. Alkoholizm nie jest czymś nowym; znany był od bardzo dawna i
zawsze stanowił problem socjalny dla kolejnych pokoleń.
W Polsce
najwięcej pije się na wsiach, na terenach północno-wschodnich, czyli w rejonach
największego bezrobocia. Piją zwłaszcza ludzie biedni, robotnicy, bezrobotni,

“AIDS - DŻUMA XX WIEKU”

1. Jakie jest pochodzenie AIDS?
Pierwsze przypadki AIDS zostały rozpoznane w roku 1981, na Haiti. Jednak
badania archiwalnych surowic mieszkańców Afryki z końca lat 50., 60. i 70.
dowodzą, iż zakażenia HIV - 1 (jeden z wirusów powodujących AIDS) występował
już w tym pozornie odległym okresie. Analiza historii chorób również
potwierdza, że wirus przeniknął do Europy i Stanów Zjednoczonych w latach 70. ,
a nawet wcześniej. Znane jest doniesienie o śmierci norweskiego marynarza, który

Dziecięce choroby pasożytnicze

Parazytologia jest nauką o pasożytnictwie i pasożytach. Pasożytnictwo jest antagonistycznym zjawiskiem biologicznym, w którym osobniki jednego gatunku, pasożyty wykorzystują osobniki innego gatunku, żywicieli, jako źródło pokarmu, wyrządzając im przy tym szkody.

Pasożyt może działać szkodliwie na żywiciela jako czynnik mechaniczny, chemiczny oraz jako złożony czynnik biotyczny.

UZALEŻNIENIA

Żyjemy w czasach głębokiego kryzysu rodzinnego, co powoduje pozbawienie bliskiej więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami. Prowadzić to może do obojętności w stosunku do innych osób, a nawet agresywnych zachowań. Rodzina pełni najważniejszą rolę w rozwoju społecznym

Strony