Przejdź do treści
story_images
Czym jest stres?

Czym jest ten tajemniczy i manipulujący nami stres? Stres kontroluje reakcje ciała, wpływa na wydajność pracy, efektywność działania. Stres inspiruje do życia, ale jest też odpowiedzialny za jego szybki, nagły koniec: śmierć pod wpływem stresu.

Wiele osób uważa, że stres jest zjawiskiem typowym dla naszego stulecia i powstał w następstwie rozwoju cywilizacyjnego. Takie interpretowanie stresu nie jest jednak właściwe. Stres podobnie jak w naszym życiu, był obecny również w życiu naszych praprzodków. Różnice dotyczą jedynie jego źródeł. Stres towarzyszy nam każdego dnia z różnym natężeniem. Może wpływać na nas pozytywnie i motywować, albo negatywnie i wtedy będzie paraliżować nasze działania.

Zjawisko stresu wg. Selye'go (1960) przebiega w trzech fazach, a mianowicie:

1. Stadium reakcji alarmowej . Początkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu naszego niedoświadczenia i konfrontacji z nowa sytuacją.-faza mobilizacji

· a. Faza szoku: spadek ciśnienia, temperatury

· b. Faza przeciwdziałania szoko

· c. Podjęcie przez organizm aktywnych wysiłków obronnych, wzrost ciśnienia krwi, temperatury ciała

2. Stadium odporności, kiedy nauczyliśmy się skutecznie i bez nadmiernych zaburzeń radzić sobie ze stojącym przed nami zaburzeniem.- faza przystosowania; jednocześnie organizm słabiej toleruje działanie szeregu innych bodźców, poprzednio nieszkodliwych.

3. Stadium wypalenia, uogólnione pobudzenie całego organizmu, podobnie jak w stadium reakcji alarmowej, które jednak nie służy już zwalczaniu stresora, jest natomiast wskaźnikiem rozregulowania funkcji fizjologicznych i utraty zdolności obronnych przez organizm, zużycia zapasów energii, prowadzące do zmęczenia lub załamania się homeostazy (a w przypadku krańcowym do śmierci).

4. Stadium przewlekłego stresu.

Czym jest stres, jakie są jego źródła?

W myśl jednej z wielu definicji stres jest zjawiskiem biologicznym, stanowiącym niespecyficzny sposób reakcji organizmu na jakiekolwiek stawiane mu wymagania: fizyczne, psychiczne lub somatyczne. Mogą być traktowane jako następstwo pozytywnego lub negatywnego zdarzenia, wobec którego staje człowiek. Tak więc, stresem określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień naszej gotowości do działania. Dzięki nim życie nie jest monotonne czy wręcz nudne. Jeżeli natomiast dociera do nas zbyt wiele bodźców, wówczas zaczynamy odczuwać dyskomfort. Jeżeli wciąż jesteśmy poddawani silnemu oddziaływania bodźców, znacząco obniża się nasze samopoczucie, zdrowie i wreszcie może dojść do całkowitej dezorganizacji naszego życia.

Natura stresu wymaga więc od nas żebyśmy potrafili kontrolować odbierane bodźce. Dobre opanowanie tej umiejętności zapewni nam komfort życia- uchroni przed nudą z jednej strony oraz przed zmaganiami ponad nasze siły z drugiej strony. Tak więc zdolność kontrolowania poziomu stresu jest bardzo istotna.

Aby to wyjaśnić, należy prześledzić po kolei działania które wywołują stres.

Punktem wyjścia jest zidentyfikowanie źródeł stresu, źródeł nieprzyjemnych odczuć. Wiele osób uświadamia sobie, że pewne aspekty życia czy pracy są przyczyną stresu. Niewielu z nas wie, że źródłem stresu może być również środowisko czy pokarm, który spożywamy na co dzień.

Oto główne przyczyny stresu:

 • Stres biologiczny: doświadczamy go w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Organizm uwalnia wówczas duże ilości hormonu zwanego adrenaliną. Stan w jakim się znajdujemy mobilizuje nas do walki lub do ucieczki.
 • Stres psychologiczny: pojawia się wskutek lęku przed utratą kontroli lub przed wymaganiami, które postrzegamy jako przerastające nasze możliwości. Może wywoływać go pośpiech czy problemy w relacjach z partnerem.
 • Środowisko i praca jako źródło stresu: przykładem może być hałas, tłok, zanieczyszczenie, bałagan ale może wynikać również z trudności w pracy.
 • Zmęczenie, wyczerpanie: stres jest tu następstwem np. długotrwałego oddziaływania wytężonej pracy. Może pojawić się kiedy stawiamy sobie zbyt duże wymagania lub nieracjonalnie zarządzamy czasem.

Strategie, które pozwolą ci efektywnie radzić sobie ze stresem muszą być dostosowane do specyfiki źródła stresu.

Przejdę teraz do dokładnego omówienia poszczególnych źródeł stresu.

Należy omówić poszczególne źródła stresu

Stres biologiczny

W sytuacji fizycznego lub emocjonalnego zagrożenia organizm sięgając po swoje rezerwy, stara się sprostać wyzwaniu jakie przed nim stoi. Pojawia się wówczas odpowiedź w postaci stresu związanego z pobudzeniem układu wegetatywnego, hormonalnego i nerwowego. Organizm mobilizuje się do działania. Przyśpieszeniu ulega tętno, więcej krwi płynie do mięśni i mózgu a mniej do skóry i narządów trawiennych. Proces ten angażuje zwiększone wydzielanie adrenaliny. W odpowiedzi na to zachodzi szereg zmian, najważniejszymi są:

 • Natychmiastowy dostęp do rezerw węglowodanów, które stanowią źródło energii wszystkich procesów biochemicznych- stąd na przykład mięśnie czerpią niezbędne paliwo w sytuacji ucieczki przed napastnikiem.
 • Natychmiastowe skierowanie krwi do organów o strategicznym znaczeniu kosztem np. ukrwienia skóry. Ma to na celu zminimalizowanie strat energii jaką dysponuje organizm.
 • Niekiedy sytuacji zagrożenia życia towarzyszą mdłości lub biegunka- organizm dąży w ten sposób do zmniejszenia masy ciała by łatwiej sprostać zaistniałym trudnościom.

Niejednokrotnie każdy z nas doświadczył tych zmian, które zwykliśmy nazywać strachem. W sytuacjach, w których liczy się siła lub wytrzymałość stres poprzez wzrost wydzielania adrenaliny pomaga nam lepiej, efektywniej działać. Kiedy natomiast liczy się precyzja ruchów i skupienie, warto umieć wyeliminować wpływ zwiększonego wydzielania adrenaliny.

Dzięki wzrostowi wydzielania adrenaliny jesteśmy zdolni do dużego wysiłku w krótkich odcinkach, a dzięki temu bardziej wydajni w pracy.

Natomiast długotrwałe oddziaływanie zwiększonej dawki adrenaliny prowadzi do zmian chorobowych w organizmie, zaś kiedy stan skrajnego pobudzenia przedłuża się, może dojść do śmierci.

Stres psychologiczny

Sposób w jaki doświadczasz stresu jest modyfikowany przez twoją osobowość.

W zależności od tego czy jesteś typem osobowości A czy B, różne będą reakcje na ten sam zestaw stresorów. Osoby, które niejako rozkwitają pod wpływem silnych bodźców, to z całą pewnością typ A. Natomiast osoby posiadające osobowość typu B preferują spokój i ciszę, w takich warunkach osiągają optymalne wyniki pracy.

Stres może powodować wzrost poziomu noradrenaliny. Przejawia się to zwiększonym poczuciem pewności i podnieceniem (charakterystyczne dla typu osobowości A). Konsekwencją jest podświadome odsuwanie wykonania obowiązków na ostatnią chwilę by w ten sposób wytworzyć większe napięcie, które podniesie efektywność pracy. Taki sposób działania niesie w sobie ryzyko niewywiązania się w terminie z planowanych zajęć wskutek pojawienia się nieoczekiwanych spraw.

Taka postawa może również mieć niekorzystny wpływ na osoby bliskie: partnera, rodziców, współpracowników- dla których taki poziom napięcia jest silnym stresem.

Inne jeszcze cechy osobowości mogą wyzwalać stres, są to:

 • Perfekcjonizm- osoba przyjmuje niezwykle wysokie standardy i nie jest w stanie im sprostać, a to w konsekwencji wywołuje stres;
 • Nadmierna troska o innych kosztem siebie, szczególnie przy braku wzajemności ze strony osób otaczanych atencja może prowadzić do uczucia rozżalenia i w konsekwencji stresu;

Środowisko i praca jako źródło stresu

Niekiedy nasze otoczenie i praca wywołują nieprzyjemne odczucia, stanowią źródło stresu. Warto zatem zastanowić się jakie składowe naszego otoczenia mogą prowadzić do dyskomfortu:

Środowisko
Różnorodne czynniki wchodzące w skład naszego środowiska, czy otoczenia, mogą wywoływać stres. Nieprzyjemnymi bodźcami mogą być:

 • tłok, ograniczone poczucie prywatności,
 • niewystarczająca przestrzeń życiowa lub przestrzeń niezbędna do pracy,
 • hałas,
 • bałagan, nieporządek,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • zła organizacja w miejscu pracy.

Czynniki chemiczne i pokarmowe
Rzadko uświadamiamy sobie, ze źródłem nieprzyjemnych doznań mogą być produkty żywnościowe, które spożywamy. Oto przykłady:

 • Kofeina: podnosi poziom hormonu stresu, utrudnia sen i może zwiększać drażliwość;
 • “Zastrzyk” węglowodanów dostarczony pod postacią czekoladek czy innych słodyczy: na zwiększony poziom cukrów organizm reaguje wydzieleniem zwiększonej ilości insuliny. W konsekwencji nagły przypływ energii ustępuje miejsca osłabieniu, które pojawia się wskutek działania insuliny nakierowanego na obniżenie poziomu cukru we krwi.
 • Nadmiar soli: Wywołuje wzrost ciśnienia krwi i uczucie stresu.

Źródłem stresu, poza wymienionymi, może być ponadto niezrównoważona dieta- obfitująca w pewne składniki, a pozbawiona innych. Natomiast w przypadku otyłości organizm doświadcza stresu fizycznego obciążającego narządy wewnętrzne oraz emocjonalnego, który wynika z braku zadowolenia z obrazu siebie.

Stres jako pochodna stylu życia
Wielokrotnie źródłem stresu są codzienne zdarzenia, m.in.:

 • nadmiar lub brak zajęć,
 • konieczność sprostania wymaganiom, które przewyższają możliwości czy umiejętności,
 • konieczność sprostania nieprzewidzianym trudnościom,
 • presja czasu,
 • zmiany pewnych procedur,
 • brak niezbędnych informacji, pomocy czy wsparcia,
 • brak jasno określonego celu,
 • niejasne oczekiwania szefa czy współpracowników,
 • odpowiedzialność za ludzi, budżet czy politykę,
 • budowanie kariery zawodowej:

n oczekiwanie na awans, frustracja wynikająca z niedopasowania do pełnionej roli,

n konieczność sprostania nowym obowiązkom wynikającym z awansu,

n brak jasnego planu rozwoju kariery,

n brak możliwości,

n zagrożenie utratą pracy,

 • Stres wynikający z określonych struktur:

n Oczekiwania szefa lub przełożonego,

n Ingerowanie innych osób w naszą pracę,

n Wymagania klientów,

n Załamanie planów zawodowych,

n A nawet----telefon!

 • Rodzina jako źródła stresu:

n Problemy finansowe,

n Nieporozumienia w relacjach z partnerem,

n Problemy zdrowotne,

Zmiany w rodzinie- narodziny, śmierć, ślub, rozwód.

następstwo każdego- pozytywnego lub negatywnego- zdarzenia, wobec którego staje człowiek. Innymi słowy, stresem określa się wszystkie bodźce, które zmieniają stopień twojej gotowości do działania. Dzięki nim życie nie jest monotonne czy wręcz nudne. Jeżeli natomiast dociera do nas zbyt wiele bodźców, wówczas zaczynamy odczuwać dyskomfort. Jeżeli wciąż jesteśmy poddawani silnemu oddziaływania bodźców, znacząco obniża się nasze samopoczucie, zdrowie i wreszcie może dojść do całkowitej dezorganizacji naszego życia. Natura stresu wymaga więc od nas niezwykłej czujności i zręczności w kontrolowaniu poziomu odbieranych bodźców. Dobre opanowanie tej umiejętności zapewni nam komfort życia- uchroni przed nudą z jednej strony oraz przed zmaganiami ponad nasze siły z drugiej strony.

Kategoria