Przejdź do treści

Po co istnieje psychologia rozwojowa? Po to aby badać i określać normy pomocne w poznaniu psychiki dziecka, tak aby mogło prawidłowo się rozwijać w idealnych dla siebie warunkach. Podstawą dobrego wychowania jest dobre poznanie psychiki i odstępstw od norm u dzieci.

Młodzież między dwunastym, a czternastym rokiem życia przeżywa zwykle okres buntu. W tym wieku dysponują na ogół umiejętnością samodzielnego przetrwania, nie mają potrzeby tak bliskiej obecności rodziców, jak młodsze dzieci.

Dojrzewanie biologiczne i związany z nim rozwój psychiczny obejmuje wiek od około 11-12 roku życia do około 18-19 roku życia, przy odchyleniach indywidualnych tak w jedną jak i w drugą stronę. W polskiej psychologii stosuje się najczęściej nazwę w i e k d o r a s t a n i a.

Okres ten obejmuje dwie fazy, które w przybliżeniu oddziela 16 rok życia.

Faza I - zwana dojrzewaniem, pokwitaniem, faza biologiczna – charakteryzuje

się ogólnym niezrównoważeniem, wyrażającym się w nadmiernej

Egzamin dojrzałości to temat mojej pracy, jednak przed przystąpieniem do tematu należałoby omówić co to jest dojrzałość, egzamin. Egzamin dojrzałości w pierwszej chwili kojarzy nam się z wchodzeniem z życie dorosłe, w życie w którym zaczynamy być odpowiedzialni za swoje i innych czyny czy działania. Człowiek dorosły to człowiek który ma koncepcje swojego życia, który wie czego chce od życia.

Subskrybuj dojrzewanie