Inne

METODY BADAWCZE

 

 

sondaż ankietowy (met. lustracji), studium w terenie, eksperyment: naturalny, w terenie, laboratoryjny, metoda obserwacyjna (opisywanie zachowania społecznego), met. korelacyjna (przewidywanie zach. społecznego), met. eksperymentalna (odp. na pytanie o przyczynę)

 

MONETARYZM

 

 

 

Twierdzenia wyróżniające ortodoksyjną monetarystyczną szkołę myślenia:

1.

Zmiany zasobu pieniądza są głównym, choć nie jedynym czynnikiem tłumaczącym zmiany nominalne dochodu.

GENEZA, STRUKTURA

 

 

 

 

 

W czasie trwania II wojny światowej doszło do kolejnych spotkań Wielkiej Trójki (USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR), podczas których ustalono, bazując na Karcie Atlantyckiej z 14 VIII 1941, że istnieje potrzeba powołania powszechnej organizacji w celu pokojowego rozwiązywania konfliktów. Zasady Karty Atlantyckiej uznane zostały w Deklaracji Narodów Zjednoczonych podpisanej 1 I 1942 przez 26 państw.

 

Monografia małej społeczności na przykładzie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

Monografia małej społeczności na przykładzie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

Bardzo szybki rozwój fotografii, wynalezionej 160 lat temu, jest w dużej mierze dziełem entuzjastów, amatorów. Ci miłośnicy fotografii, wystawami swoich prac, przez lata uparcie uczyli patrzeć, widzieć, odróżniać piękno od brzydoty, a nawet samemu wyszukiwać elementy i efekty piękna wśród otoczenia. Również Łódź ma od kilkudziesięciu lat sporą grupę pasjonatów fotografii.

Strony