Przejdź do treści

Zbiór artykułów na różne tematy - ważne dla każdego Polaka. Dywagacje o Unii Europejskiej, systemie edukacji, zdrowiu i wiele więcej. Porady, fakty, informacje, ciekawostki na najróżniejsze tematy społeczne. Zapraszamy do odwiedzenia tej kategorii i przeczytania.

Sondaż ankietowy (met. lustracji), studium w terenie, eksperyment: naturalny, w terenie, laboratoryjny, metoda obserwacyjna (opisywanie zachowania społecznego), met. korelacyjna (przewidywanie zach. społecznego), met. eksperymentalna (odp. na pytanie o przyczynę)

 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego potraktowany jako proces inwestycyjny a nie wzrost konsumpcji jest - jak to udowodniono po II wojnie światowej wiele krajów europejskich - istotnym czynnikiem przyspieszającym wzrost gospodarczy. W warunkach transformacji ustrojowej, przy głębokim niedoborze mieszkań, jest czynnikiem warunkującym tempo i efektywność restrukturyzacji gospodarki, pokój społeczny oraz stabilizację polityczną. Poddanie mieszkalnictwa działaniom praw rynkowych zaowocowało radykalnym spadkiem dostępności do mieszkań.

W czasie trwania II wojny światowej doszło do kolejnych spotkań Wielkiej Trójki (USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR), podczas których ustalono, bazując na Karcie Atlantyckiej z 14 VIII 1941, że istnieje potrzeba powołania powszechnej organizacji w celu pokojowego rozwiązywania konfliktów. Zasady Karty Atlantyckiej uznane zostały w Deklaracji Narodów Zjednoczonych podpisanej 1 I 1942 przez 26 państw.

 

Bardzo szybki rozwój fotografii, wynalezionej 160 lat temu, jest w dużej mierze dziełem entuzjastów, amatorów. Ci miłośnicy fotografii, wystawami swoich prac, przez lata uparcie uczyli patrzeć, widzieć, odróżniać piękno od brzydoty, a nawet samemu wyszukiwać elementy i efekty piękna wśród otoczenia. Również Łódź ma od kilkudziesięciu lat sporą grupę pasjonatów fotografii monografi naukowej i pedagogicznej. 

Jan Paweł II jest jedną z najbardziej znanych osób na świecie . Miliony ludzi uczestniczy w spotkaniach z nim podczas odbywanych pielgrzymek. Miliardy widziały go na ekranie telewizora , na okładkach ilustrowanych magazynów , na znaczkach pocztowych , kolportowanych do najodleglejszych zakątków planety. Wielu słyszało jego mocny a zarazem ciepły i tajemniczy głos – głęboko przemyślało jego wypowiedzi , dotyczące wskazań sytuacji człowieka w współczesności.

Spis zagadnień

 

I. Historyczne i doktrynalne podstawy islamu 

II. Pięć filarów islamu. 

1. „Wyznanie wiary”- szahada

2. „Modlitwa”- salat

3. „Jałmużna”- zakat

4. „Post”- saum

5. „Pielgrzymka do Mekki”- hadżdż

III. Między judaizmem a chrześcijaństwem

IV. Walka o sukcesje po proroku

1. Wyodrębnienie się odłamu sunnickiego i szyickiego

2. Imam a Kalif

V. Źródła prawa w islamie 

Bibliografia 

 

„W imię Boga Miłosiernego, litościwego!

Odpowiedź na pytanie, czym jest Internet, nie jest jednoznaczna. Na pewno każdy wie, czym jest sieć komputerowa - jest to wiele komputerów połączonych ze sobą, które mogą się komunikować. Dzięki tej sieci można korzystać z programów i dokumentów zawartych na dyskach twardych innych komputerów.

Lindsay Anderson zaliczany jest do grona reżyserów, których filmy koncentrują swoją tematykę wokół tzw. „problemów społecznych”. Mimo pozornej stabilności zainteresowań, twórczość autora „Sierpniowych wielorybów” wydaje się niekonsekwentna: Anderson z dokumentów Free Cinema i „Sportowego życia” — filmów, w których pasja zgłębiania codziennego świata ujawniała afirmatywny stosunek do zwykłych ludzi i przywiązanie do tradycyjnych wartości

Subskrybuj Inne