Inne

HIGIENA ŻYWIENIA

Racjonalne żywienie: to dostarczanie organizmowi w określonym czasie odpowiednich ilości pożywienia pokrywającego zapotrzebowanie na energię, składniki budulcowe i regulacyjne.

Źródła energii to: węglowodany, tłuszcze oraz w sytuacjach wyjątkowych białka (głodzenie, nadmierna podaż białka).

"Reklama, uśmiechnięte ścierwo"

Etymologia terminu reklama wywodzi się od łacińskich słów: clamo, clamare,

które oznaczają: "krzyczeć", "głośno wołać", "przywoływać", a także

"wyraźnie wskazywać" - "świadczyć". Pierwotnie pojęcia te odnosiły się do

sposobu przywoływania klienta do "kramu", czy warsztatu. Obecnie

reklama ma znacznie szersze znaczenie i swoim zasięgiem obejmuje wiele

ANTYKONCEPCJA

Antykoncepcją nazywa się działania niedopuszczające do zapłodnienia komórki jajowej i zajścia w ciążę (łac. conceptio - poczęcie).

 

Antykoncepcja umożliwia planowanie rodziny oraz uniknięcie niechcianej ciąży.

Kogo i dlaczego Karl Popper nazywa wrogiem społeczeństwa otwartego w dziele pod tytułem Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie?

Karl Raimund Popper,

austriacki filozof, logik. Od 1949 profesor uniwersytetu w Londynie. Centralnym problemem swojej filozofii uczynił analizę praw i zasad rozwoju wiedzy naukowej. Przeciwstawiając się "synchronicznej", logicznej analizie osiągnięć nauki neopozytywistów, panującej w  Kole Wiedeńskim, wysunął hipotezę "diachroniczności" odkryć naukowych.

Strony