Przejdź do treści

Plan pracy:

 

 

1.Czynniki zwiększające ryzyko zachorowalności na serce.

2.Definicja układu krążenia.

3.Profilaktyka nadciśnienia.

4.Profilaktyka miażdżycy.

5.Postępowanie w cukrzycy.

6.Zapobieganie atakowi serca.

7.O czym trzeba pamiętać przy ocenie zdrowia własnego serca?

8.Podsumowanie.

 

Literatura:

ETIOLOGIA: zaraz za prawem do egzystencji wyłaniają się kolejne potrzeby małego dziecka: wymaga ono zapewnienia mu wszystkich środków niezbędnych do życia, opieki i kontaktu dotykowego. Jeśli potrzeby te nie zostaną całkowicie zaspokojone, rozwija się struktura charakteru zwana oralną.

Człowiek w ciągu całego swojego życia przechodzi przez wiele zmian. Dotyczą one sfery: poznawczej, osobowości, emocjonalnej i społecznej. Na sferę poznawczą składa się między innymi myślenie, które jest czynnością obejmującą tak różnorodne procesy jak planowanie, przewidywanie, odkrywanie, ocenianie czy wnioskowanie. Myślenie jest procesem uogólnionego i pośredniego poznania obiektywnej rzeczywistości, w którym odzwierciedlają się najbardziej ogólne i charakterystyczne cechy przedmiotów i zjawisk oraz są wykrywane związki i zależności między nimi.

WYCHOWANIE→ wiedza→ sądy→ przekonania→ postawy→ zachowania = OSOBOWOŚĆ

 

W wychowaniu najważniejsze jest zapewnienie indywidualnego rozwoju osobowości.

 

OSOBOWOŚĆ:

- sfera poznawcza: intelektualna, wiedzowa

- sfera emocjonalna: przeżycia

- strefa wolicjonalna (działaniowa): działanie

 

Koncepcje osobowości:

Wiem → dowiaduję się

Czuję → przeżywam (percepuję)

Działam → podejmuję działanie, zachowanie

 

Wszystko co robimy ma jakąś przyczynę, powód nie zawsze przez nas uświadomiony. Przyczyny naszego postępowania to motywy.

Motywy można podzielić na:

· biologiczne, np. głód

· społeczne, np. altruizm

· pośrednie między biologicznymi a społecznymi, np. działanie pod wpływem gniewu, zazdrości, z pobudek religijnych.

Pojęcie osobowości i jej rozwój -Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia osobowości jest bardzo trudne. Istnieje wiele koncepcji osobowości i wiele różnorodnych jej definicji.

Pytanie, na które próbują odpowiedzieć uczeni zajmujący się problematyką osobowości, dotyczy zrozumienia tego, jaki człowiek jest oraz w jaki sposób działa?

Każdy źle rozwiązany problem, każda porażka grozi nam lękiem i "zdołowaniem": tak łatwo wtedy jest stwierdzić - "a jednak jestem do niczego...". Nasza psychika, z troski o swój stan, nie zamierza do tego dopuścić! Uruchamia więc wyuczone wcześniej sposoby radzenia sobie z takim problemem – mechanizmy obronne.

 

Subskrybuj osobowość