Przejdź do treści

Uczenie się: czynniki (poza zdolnościami indywidualnymi i cechami temperamentalnymi) wpływające na nabieranie wprawy.

Uczenie się to skomplikowany proces zdobywania i gromadzenia doświadczeń. W jego wyniku powstają nowe formy zachowania się i działania lub następuje modyfikacja zachowań i działań wcześniej nabytych. Wskutek uczenia się opanowany zostaje cały system wiadomości, umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń, przekonań. Celem uczenia się jest przystosowanie się do zmian w otoczeniu.

Podstawowe prawidłowości uczenia się i nauczania, strategie uczenia się, pamięć i zapominanie.

Czynniki warunkujące efektywność uczenia się.

 

Literatura :

Z. Włodarski, A. Matczak , Wprowadzenie do psychologii, W –wa 1996, rozd.3.

Pamięć jest procesem utrwalania i przechowywania przedmiotów myśli i

działania, a następnie ich przypominania i rozpoznawania.

„Pamięć jest właściwością organizmu, dokładniej jego systemu

nerwowego, polegająca na utrwaleniu zdobytego w toku najróżniejszych działań

poznania rzeczywistości i samych tych działań, utrwaleniu rozszerzającym

zakres związku organizmu ze światem otaczającym zakres jego działań.” (W.

Szewczuk, 1957; s. 28 )

Pamięć przejawia się w kilku formach. Najprostszą formą jest

Fazy procesów pamięci:

1) zapamiętywanie (lub kodowanie)

2) przechowywanie

3) odtwarzanie

ZAPAMIĘTYWANIE

Zależy od różnych czynników:

1) Powtarzania

2) Strukturalizacji materiału (nadawanie tytułów, robienie streszczeń

3) Różnych sposobów uczenia się

a) rozłożenie powtórzeń w czasie

b) uczenie się całości lub części

c) wpływ próbnego odtwarzania

d) wpływ rodzaju materiału

e) rola nastawienia lub otrzymanych instrukcji ad. C) wpływ próbnego odtwarzania

WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska.

Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w sposób bezpośredni

bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego.

 

Gdy bodziec działa na narząd zmysłowy (słuch, dotyk, wzrok, itd.) wówczas określone

receptory zamieniają go na impuls nerwowy, który przesyłany jest do mózgu. Podział

Subskrybuj pamięć