Przejdź do treści

Nie wyobrażam sobie swojego życia – ani w ogóle niczyjego życia – bez szkoły. Nie żebym był wielbicielem, czy fanatykiem - po prostu - zawsze była i nadal jest i gdyby nagle jej zabrakło to... no właśnie, nie potrafię sobie tego wyobrazić.

Na długo zanim sami zetkniemy się ze szkolną rzeczywistością powstaje w naszej wyobraźni obraz tego, co spodziewamy się spotkać. Jest on budowany przez wiele różnych przekazów, które mniej lub bardziej świadomie gromadzimy.

Stereotyp – słowo to oznacza przypisywanie identycznych cech każdej osobie należącej do danej grupy, bez uwzględnienia istniejących w rzeczywistości różnic miedzy członkami tej grupy.

Według Waltera Lippmana otaczające nas środowisko jest zbyt duże, zbyt skomplikowane i zbyt szybko się zmienia, abyśmy mogli je rzeczywiście poznać. Nie zostaliśmy wyposażeni w umiejętność ogarniania tylu subtelności, niuansów, tylu przemian i kombinacji. Musimy zbudować sobie prostszy model, z którym jesteśmy w stanie się uporać.

W latach 60 w Anglii i w USA zaczęło rozwijać się stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie integracji psychologicznej Powstało ono gdyż powstał problem , jak połączyć różnorodne koncepcje psychologiczne w jedną całość. Zakładali oni że

Pojęcie środowiska może być interpretowane we wszystkich naukach w różny sposób z których dwa są szczególnie doniosłe.

Pierwszy to ujmowanie środowiska jako pewnego systemu stosunków zachodzących między istotą żywą , a przedmiotami jej otoczenia .W tym ujęciu nawet w identycznym składzie przedmiotów dwa różne organizmy reagują selektywnie na wychodzące z nich podniety , niejako „ tworzą „ sobie dwa różne środowiska

Subskrybuj procesy poznawcze