Psychologia osobowości

“Ekstremizm polityczny. Źródła ekstremizmu. Charakterystyki osobowościowe ekstremistów. Czynniki psychopatologiczne i warunki s

Ekstremizm – 1.krańcowe stanowisko w jakiejś sprawie, doktrynie, skrajność, krańcowość.

2.stosowanie ostatecznych środków, np.:terroru, dla osiągnięcia celu politycznego, ideologicznego.

 

Ekstremista – zwolennik ekstremizmu, stosowania radykalnych, ostatecznych środków.

 

 

Strony