Psychologia osobowości

Emocje i procesy emocjonalne

Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość ustosunkowuje się do niej, cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi.

To przeżywanie stosunku do otoczenia, jak również do siebie samego, nazywamy emocjami

i uczuciami. Procesy emocjonalne bywają regulatorami stosunków między człowiekiem

Strony