Psychologia

LOGIKA

 

ROZDZIAŁ I

 

ZNAKIEM w ścisłym tego słowa znaczeniu nazywamy dostrzegalny układ rzeczy, zjawisko spowodowane przez kogoś ze względu na to, iż jakieś wyraźnie ustawione, czy zwyczajowo ukształtowane reguły nakazują wiązać z tym układem rzeczy, czy zjawiskiem myśl określonego typu.

 

Psychologia jako nauka

PSYCHOLOGIA to nauka o procesach, o równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych, wykonawczych

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA będzie zajmowała się tym wszystkim co odnosi się do równowagi w aspekcie rozwojowym

Strony