Przejdź do treści

Porady, artykuły, informacje i opisy chorób - oto kategoria psychologia, w której zebraliśmy teksty i tematy dotyczące psychologii i sfery umysłu człowieka. Sprawdź, od czego zależy inteligencja, jak rozwija się ludzki umysł i jakie zachodzą w nim procesy.

Nieuchronność wystąpienia konfliktów w związkach interpersonalnych nie podlega dyskusji Trwający jakiś czas kontakt dwojga osób prędzej czy później sprawi, ze pojawia się różnice w ich pragnieniach, wartościach poglądach, nawykach. To, co jest dobre dla jednej z osób, dla drugiej stanie się nie do przyjęcia Choć osoby związane bliskimi emocjonalnymi więzami łączy bardzo wiele, to przecież każda z nich pozostaje indywidualnością musi

Chłopiec czy dziewczynka? Włosy jasne czy ciemne? Czarne oczy ojca czy niebieskie po babci? - wszyscy rodzice mają wyidealizowany obraz

 

 

Patologia, jako zjawisko, występuje w różnych grupach ludzkich i jest ściśle związana z rozwojem społeczeństw. Po­czątkowo termin patologia (z gr. pathos - cierpienie, logos - nau-

ZNAKIEM w ścisłym tego słowa znaczeniu nazywamy dostrzegalny układ rzeczy, zjawisko spowodowane przez kogoś ze względu na to, iż jakieś wyraźnie ustawione, czy zwyczajowo ukształtowane reguły nakazują wiązać z tym układem rzeczy, czy zjawiskiem myśl określonego typu.

Amerykanie uważają, że profesjonalnie przeprowadzona mediacja z powodzeniem zastępuje proces sądowy, oszczędzając czas i pieniądze. Gdy polski przedsiębiorca pokłóci się z partnerem, sprawiedliwości zazwyczaj szuka w sądzie państwowym lub arbitrażowym. Procesy są kosztowne i czasochłonne. Trzeba opłacić wpis (proporcjonalnie do wartości sporu), adwokata, mieć w zanadrzu pieniądze na koszty sądowe, a potem uzbroić się w cierpliwość, bo sprawy ciągną się miesiącami, niekiedy latami.

Pojęcie wyrazu „inteligencja” przypisuje się Ceceronowi, który używając słowa intelligentia (łac.) opisywała nim zjawisko, które dzisiaj nazwiemy – uzdolnienie intelektualne.

Definicja wyrazu inteligencja – względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka współdeterminujące efektywność działań, wymagających udziału typowo ludzkich procesów poznawczych, takich jak rozumowanie, wnioskowanie itp. Inteligencję często utożsamia się ze zdolnościami ogólnymi.

W 1990 roku Salovey i Meyer stworzyli pojęcie inteligencji emocjonalnej – umiejętności kontrolowania własnych i cudzych emocji, odróżniania ich i wykorzystywania nabytej w ten sposób wiedzy

PSYCHOLOGIA to nauka o procesach, o równoważeniu stosunków organizmów żywych z otoczeniem na podstawie doświadczeń indywidualnych oraz społecznych co przejawia się w czynnościach poznawczych, wykonawczych

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA będzie zajmowała się tym wszystkim co odnosi się do równowagi w aspekcie rozwojowym

W tym podrozdziale poruszymy problem dialogu, ponieważ jak pisze Stanisław Michałowski: „dialog stał się ważnym problemem współczesnej kultury intelektualnej, dziś cały świat negocjuje. Z powrotem uczymy się sztuki wzajemnego bycia naprzeciw siebie w relacji człowiek - człowiek, a nie rola - rola”.

[1]

Subskrybuj Psychologia