Przejdź do treści

l. Czym zajmuje się psychologia wychowawcza

2.Od kiedy zaczyna się wychowywać dziecko

3.Co to znaczy interakcja wychowawcza

4.Nauczanie a wychowanie - razem czy oddzielnie

5.Co rozumiesz pod pojęciem "sukces wychowawczy" albo porażka wychowawcza

6.Jakie błędy popełniają rodzice

7.Jakie błędy popełniają nauczyciele

8.Charakterystyka środowisk wychowawczych

9. Czy dziecko powinno chodzić do przedszkola

10. Znaczenie grupy w rozwoju dziecka

11.Jak reagują dzieci w 1,2 i 3 klasie na niepowodzenia szkolne

12.Jak reagują na niepowodzenia szkolne dzieci starsze

13.Znaczenie nauczyciela w procesie nauczania i wychowania

14. Znaczenie oceny szkolnej

15.Kiedy ucznia należy karać a kiedy nagradzać

16.Dlaczego rodzina odgrywa tak ważną rolę w rozwoju dziecka; czy można ją zastąpić

17.Czym różni się rola ojca od roli matki w wychowaniu dziecka

18.Jak wpływa na kształtowanie osobowości dziecka brak ojca w rodzinie

19.Czy matka może całkowicie zastąpić ojca

20. Co znaczy pojęcie "trudności wychowawcze"

21. Rodzaje trudności wychowawczych

22. Przyczyny trudności wychowawczych

23 Dlaczego mówi się o środowisku szkolnym, że jest nerwicogenne

24. Objawy nerwicy szkolnej

25. Rola psychologa szkolnego

26.Rola pedagoga szkolnego

27. Co warunkuje motywację do uczenia się.