Przejdź do treści

l. Czym zajmuje się psychologia wychowawcza

2.Od kiedy zaczyna się wychowywać dziecko

3.Co to znaczy interakcja wychowawcza

4.Nauczanie a wychowanie - razem czy oddzielnie

5.Co rozumiesz pod pojęciem "sukces wychowawczy" albo porażka wychowawcza

6.Jakie błędy popełniają rodzice

7.Jakie błędy popełniają nauczyciele

8.Charakterystyka środowisk wychowawczych

9. Czy dziecko powinno chodzić do przedszkola

10. Znaczenie grupy w rozwoju dziecka

11.Jak reagują dzieci w 1,2 i 3 klasie na niepowodzenia szkolne

Subskrybuj pytania testowe