Przejdź do treści

pomaganie osób dotkniętych skutkami skazania słusznie uznany za nieodzowny etap procesu karania – jest ciągle słabym i wbrew pozorom zaledwie powierzchownie poznanym ogniwem polityki penitencjarnej.

Resocjalizacja oznacza specyficzne oddziaływania wychowawcze na osoby źle przystosowane do środowiska społecznego w celu umożliwienia im powrotu do normalnego życia. W procesie resocjalizacji są stosowane metody resocjalizacyjne, które ze względu na środki jakimi dysponuje wychowawca można podzielić na:

osobiste walory własne lub innych;

sytuacje społeczne;

grupy formalne i nieformalne;

elementy kultury.

Subskrybuj resocjalizacja więźniów