Przejdź do treści

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA, jedna z dziedzin socjologii ściśle związana z pedagogiką społeczną, zajmująca się wychowaniem jako procesem społecznym. Socjologia wychowawcza bada m.in. środowiskowe uwarunkowania szkoły, rodziny, grup rówieśniczych, funkcjonowanie różnych środowisk wychowawczych, zmiany celów i treści wychowania społecznego.

Początek to starożytna Grecja gdzie istniały zasady estetyczne, demokracja, architektura. W średniowieczu to klasztory były traktowane jako ośrodki tworzenia kultury, ponieważ człowiek nie mógł według wówczas panujących zasad nic stworzyć był tylko narzędziem w rękach Boga.

Subskrybuj socjologia oświaty