Przejdź do treści

KMarketing-mix stanowi kompozycję elementów marketingu mającą na celu optymalną realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii działania na rynku. Kompozycję tworzą cztery obszary czyli tzw. 4p: product (produkt), price (cena), place (dystrybucja), promotion (promocja). Ludzie zajmujący się marketingiem prowadzą polemizują ze sobą ponieważ niektórzy twierdzą iż marketing-mix to nie 4p lecz 5p dochodzi do wyżej wymienionych people (ludzie). Ja jednak zajmę się czterema obszarami, które jak twierdzi większość mają wpływ na planowanie marketingowe.

 

Subskrybuj koncepcja marketingu