Przejdź do treści

Co definiuje, że jeden człowiek jest lepszym przedsiębiorcą od drugiego? Na to pytanie odpowiada psychologia ekonomiczna. Oto kategoria, w której zebraliśmy ciekawe artykuły na temat psychologii biznesu i zachowań wiążących ludzki umysł z biznesem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to teoria, która ma służyć kierownictwu w procesie zarządzania personelem. 0 ile jednak jak wskazują rezultaty badań przeprowadzonych przez zespół badawczy Warwick University, a także moje własne próby analizy oraz badania wielu innych osób - ZZL uzyskało jej dużą wiarygodność jako teoria, wciąż jeszcze wprowadzane jest w życie dość fragmentarycznie i powoli.

Specjaliści ds. marketingu próbują rozpoznać grupy odniesienia swoich docelowych konsumentów. Wpływ grupy odniesienia na konsumentów może się odbywać w trojaki sposób. Grupa odniesienia może:

 

Lansować nowy sposób zachowań oraz styl życia,

Wpływać na postawy osób,

Kreować pewien wizerunek, z który. On czy ona pragną się identyfikować.

 

Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a więc i poradnictwa zawodowego lokują się na przecięciu procesów i zjawisk życia społecznego i ekonomicznego, kultury, polityki i edukacji.

Subskrybuj Psychologia ekonomiczna