Inne

Alvin Toffler

„W przemyśle trzeciej fali najważniejsze narzędzia pracy najemnej nie stoją już w fabrykach, ani w rzemieślniczych warsztatach. Najważniejsze narzędzia są teraz w ludzkich mózgach. Ludzie codziennie przynoszą je do pracy i po godzinach zabierają do domu”.

W kręgu miłości i nienawiści – bohaterach literackich

Obiektem zainteresowania literatury od początku jej istnienia był człowiek-bohater literacki wraz ze swymi problemami, dylematami i problemami. Czytelnik zaś, śledzący losy i przygody bohaterów literackich kształtował sobie o nich opinie, klasyfikował ich na dobrych i złych, próbował analizować ich postępowanie często stawiając siebie w analogicznych sytuacjach. Mało jest bohaterów literackich, którzy byli by nam całkowicie obojętni.

Kryzys ekologiczny

W ciągu ostatniego tysiąclecia osiągnęliśmy pewną możliwość kontrolowania naszego bezpośredniego otoczenia i osiągnęliśmy pewien stopień bezpieczeństwa, ale także rozwinęliśmy wiedzę medyczną i rolniczą, która doprowadziła do niekontrolowanego wzrostu populacji a nasze własne innowacje ekologiczne zaczęły działać przeciwko nam samym. Zatruwamy sami nasz świat. Jak pisze Joseph Myler, „człowiek doprowadził do zatrucia rzek. Zielone pastwiska przekształcił w pustynie. Powietrze przesycił chemikaliami, które zagrażają zdrowiu, i pyłami zmieniającymi klimat.

Unia europejska -jak do tego doszło?

Jedni uważają ją za symbol dobrobytu, inni uznają ją za przeklętą organizację odbierającą narodom suwerenność i odrębność kulturową. Dla jednych jest to zwykły związek gospodarczo-społaczny kilku państw, dla innych jawi się jako jedno wielkie terytorium, które w przyszłości obejmie swymi granicami całą Europę. Dla jednych Unia Europejska jest nadzieją na poprawę losu, dla innych to rozpacz i dobijający cios. Czymże jest naprawdę Unia Europejska? Jakie państwa zrzesza? Kiedy i jak powstała? Jakie są jej cele?

Metody badawcze - spis metod

METODA EKSPERYMENTU NATURALNEGO - stosując eksperyment naturalny, badacz wie wcześniej, ze pewien czynnik (zmienna) pojawi się w sposób naturalny, niezależny od jego woli. Czynnik ten być może wpłynie na interesujący badacza proces (zmienna zależna), z tym ze badacz nie ma wpływu na to, co się stanie i kiedy to nastąpi. Badacz może tylko ustalić czy interesujący go proces uległ jakiejś zmianie pod wpływem niezależnie od niego pojawiającego się czynnika.

Strony