Choroby | Zespół Aspergera, Autyzm

Profilaktyka chorób układu krążenia

W większości przypadków chorobie serca można zapobiec, ale nie ma absolutnej pewności, że da się jej uniknąć. Zdrowie zależy przecież od tylu różnych rzeczy, włącznie z odziedziczonymi cechami, trybem życia, rodzajem osobowości, zdrowiem psychicznym i stosunkiem do spraw codziennych. Jeśli jednak zna się i rozumie elementy zagrożenia, wie jak ich w życiu unikać- rezygnując z żadnych przyjemności jakie życie powinno nieść- można mieć szansę na zajęcie możliwie najniższego miejsca na liście potencjalnych ofiar serca.

Dysleksja

Trudność dzieci z problemami czytania i pisania zostały opisane już ponad sto lat temu, (co ciekawe, bynajmniej nie przez pedagoga czy psychologa, ale przez okulistę W.Pringela Morgana, do którego nauczyciel przyprowadził czternastolatka, u którego podejrzewali wadę wzroku, bo nie odróżniał liter i nie potrafił nauczyć się czytać. Po wykluczeniu wady wzroku okulista nazwał ten defekt ślepotą słowną, ślepotą na wyrazy) a mimo to, niestety, większość nauczycieli i pedagogów szkolnych nie wie lub nie chce wiedzieć, co to jest dysleksja.

Nowotwory

Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej oddziaływują na wszystkich ludzi, zarówno na tych, u których dopiero może wystąpić ta choroba, jak i na tych u których już wystąpiła choroba. Podejrzenie nowotworu jest początkiem głębokiego kryzysu psychologicznego. Kryzys ten wymaga dostosowania dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami do warunków niepewności w oczekiwaniu na diagnozę. Nowotwór to choroba otoczona grozą i pełną lęku ludzką ciekawością.

NARKOMANIA

​Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), jest jednym z najbardziej bolesnych rodzajów uzależnień. Substancje uzależniające to te wszystkie związki chemiczne, których działanie zmienia sposoby myślenia oraz stany emocjonalne człowieka. Substancje tego typu wprowadzają zatem w świat złudzeń.

Lato w ekstazie

W życiu człowieka także dziecka sytuacje stresowe niejednokrotnie doprowadzają do upośledzenia zdrowia, są przyczyną powstawania nerwic, które w znacznym stopniu wpływają na jakość życia i zachowań zarówno dorosłego jak i młodzieży.

W czasach szalonego rozwoju technicznego, człowiek aby nadążyć za jego rozwojem, często ucieka do środków powiększających wydajność organizmu.

Bulimia

Polska nazwa żarłoczność psychiczna. Bulimia jako objaw - chorobliwie wzmożone łaknienie może występować w wielu zaburzeniach: schizofrenii, otępieniu, porażeniu postępującym, anoreksji; a także w cukrzycy, zaburzeniach hormonalnych (przysadki) i innych.
Bulimia jako samodzielna jednostka chorobowa została opisana stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1979 r. Rozumiemy przez nią nawracające epizody żarłoczności, charakteryzujące się :

Alkoholizm - opis, przyczyny i dynamika zjawiska

Już od niepamiętnych czasów człowiek używał napojów alkoholowych. Towarzyszyły mu one z okazji różnych uroczystości, pomagały mu się rozluźnić, poprawić nastrój itp. Jednak człowiek nie wziął pod uwagę ile zła i nieszczęścia niesie ze sobą picie alkoholu. Począwszy od uzależnienia przez rozbite rodziny po śmiertelne wypadki (np. samochodowe - jak często o nich słyszysz?). Niektórzy myślą, że to nic takiego, że nic się nie stanie jeśli wypija kufel piwa bądź "setkę" wódki. Lecz to nieprawda.

Alkoholizm jako groźne zjawisko z kręgu patologii społecznej

Terminu „alkoholizm” używa się potocznie w dwóch znaczeniach: do określania wszelkiego spożycia alkoholu, które wkracza poza miarem tradycyjnego czy zwyczajowego picia, bądź dla oznaczenia choroby alkoholowej.

Rozpatrując problemy związane z nadużywaniem napojów alkoholowych należy jednak wyraźnie rozróżniać dwa zjawiska. Pierwsze z nich to pijaństwo, przejawiające się w postaci nadmiernej konsumpcji alkoholu, drugie to alkoholizm będący objawem chorobowym.

Czym jest autyzm? Zespół Aspergera

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa życiowa, czy wykształcenie rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie autyzmu.

Strony