Przejdź do treści

Porady, artykuły, informacje i opisy chorób - oto kategoria psychologia, w której zebraliśmy teksty i tematy dotyczące psychologii i sfery umysłu człowieka. Sprawdź, od czego zależy inteligencja, jak rozwija się ludzki umysł i jakie zachodzą w nim procesy.

Świadomość ma dla człowieka ogromne znaczenie, daje możliwość uświadamiania sobie sytuacji w świecie przez wewnętrzne odzwierciedlenie rzeczywistości. Człowiek za pomocą czynności świadomych reguluje swoje stosunki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Świat w którym żyje może sobie uświadamiać zarówno jako całość, jak i różne

Jeżeli wiek umysłowy podzielimy przez wiek życia i pomnożymy przez 100 to będziemy mieli wskaźnik który pozwoli nam porównać ze względu na poziomy wiek.

II – iloraz inteligencji :

Wiek umysłowy / wiek życia x 100 = II

Co to jest rozwój? Oparcie się na teorii rozwoju Spencera.

Zmiany zachodzące w układzie ontogenetycznym i filogenetycznym.

Przechodziliśmy różne formacje, również mówi się o rozwoju kosmosu, przedstawia się jako ewolucję gwiazdy, galaktyki. O rozwoju mówi się w mikrokosmosie, zmiany zachodzą wszędzie.

Psychologia wychowawcza -obejmuje całokształt zagadnień związanych z wychowaniem i nauczaniem. Ale wiemy, że psychologia wychowawcza jest bardzo ściśle związana z psychologią rozwojową.

Prawdą jest, że młodzież kontestuje dziedzictwo przekazywanych jej wartości. Kontestuje, to niekoniecznie znaczy, że niszczy je czy z góry odrzuca, lecz raczej poddaje je próbie we własnym życiu i przez tego rodzaju egzystencjalną weryfikację ożywia te wartości, nadaje im aktualność i charakter personalny, rozróżniając to, co w tradycji jest wartościowe.

Jan Paweł II

 

Niniejszy referat poświęcony został analizie literatury psychologicznej i filozoficznej zajmującej się zagadnieniem różnych aspektów (płaszczyzn) ludzkiego życia, będących wymiernikami jego jakości .

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze i na Uniwersytecie Warszawskim; wykłada również w Wyższej Szkole Humanistycznej wPułtusku.

 

 Psychologia jest to nauka o zjawiskach i procesach psychicznych ( Kopaliński „Słownik wyrazów obcych”). Analogicznie psychologia rozwojowa zajmuje się badaniem rozwoju psychicznego. Można ją podzielić na filogenetyczną, której przedmiotem badań są zwierzęta oraz ontogenetyczną- zajmującą się człowiekiem. Zadaniem psychologii rozwojowej jest badanie procesów rozwoju psychicznego, właściwości psychicznych dziecka w różnych etapach jego życia oraz badanie czynników, pod którym wpływem doskonali się psychika i świadomość dziecka.

Zapłodnienie polega na połączeniu komórki jajowej z plemnikiem zygota. Okres zapłodnionej komórki jajowej przechodzi 3 okresy: 1. O. jaja płodowego 0-3 tyg. 2. O. zarodkowy 4 tyg.-2 m-c (narządy pierwotne) 3. O. płodowy 3 m.-c – do końca (narządy wtórne) ZYGOTA-połączenie plemnika i komórki jajowej. Składa się z cytoplzmy i jądra. OKRESY: 1. faza jajowa 0-2 tyg

Początki teorii Z.Freuda, z których wyłoniła się póżniej PSYCHOLOGIA GŁĘBI sięgają 1895 roku, kiedy to rozpoczął on badania nad zjawiskiem histerii.Za jej przyczynę uznał zjawiska, których pacjent sobie nie uświadamia, gdyż tkwią głęboko w podświadomości. Freud doszedl do wniosku,iż histeria jest skutkiem urazu psychicznego. Ujawnienie przykrego przeżycia drogą analizy psychologicznej z jednej strony pozwalało wyjaśnić mechanizm choroby, z drugiej zaś było środkiem leczniczym umożliwiającym usunięcie owego urazu.

Subskrybuj Psychologia