Przejdź do treści

Wszystko na temat psychoterapii - rodzaje, metody prowadzenia sesji a także opisy i porady. Zapraszamy do kategorii psychoterapia, gdzie znajdują się ciekawe porady i artykuły na ten temat - oczywiście dostępne za darmo. Wejdź, wybierz artykuł i zacznij lekturę!

Nie jestem w stanie nauczyć Państwa psychoterapii, gdyż psychoterapia to w ogromnej mierze wiedza praktyczna , dlatego też Ci, którzy chcą zajmować się psychoterapią muszą uzyskać certyfikat, lub licencjat Ja mogę jedynie zachęcić Państwa , abyście chcieli być psychoterapeutami.

To co dzisiaj będzie mówione, nie będzie charakterystyczne dla wszystkich szkół psychoterapii , ale będą to sprawy wspólne pokazujące różnice w poszczególnych podejściach. Będzie o tym co mamy powiedzieć judziom, których będziemy chcieli skierować na psychoterapię.

W każde] szkole psychoterapii test ważna odpowiedź na pytanie o mechanizmy chorobowe. Jakie czynniki sprawiły, że dana osoba cierpi na dane objawy psychiczne.

Przed każdą formą psychoterapii stoi pytanie o mechanizmy chorobowe, że dana osoba cierpi na dane dolegliwości.

Szkoły różnią się na poziomie identyfikacji mechanizmów występującech przy zaburzeniach osobowości i nerwicach, stawiania hipotez na temat typu zaburzeń, które mogą wynikać z dzieciństwa.

Szkoły humanistyczne stawiają pytania o informacje dotyczące zdarzeń życiowych, ocenę otoczenia, doświadczenie życiowe.

Czynniki zewnętrzne przyczyniają się do uruchamiania wewnętrznych czynnikow, które wpływają na wystąpienie zaburzeń lub lęków.

Bardzo ważne w procesie psychoterapii jest motywowanie pacjenta. Ten pierwszy okres psychoterapii jest taki, że człowiek kompletnie nie ma rozeznania, ze to co się nazywa psychoterapią, jest tu potrzebne. Po pierwsze dlatego, że ćwiczenia swojego problemu lokalizuje na zewnątrz (że to z innymi coś trzeba robić). Druga rzecz to lo. że ludzie często nie są w stanie nazwać, opisać tego co ich gnębi, niepokoi.

Ważne jest to, że by nie zrazić pacjenta do siebie. Zmiana w psychoterapii może nastąpić jeżeli pacjent tu i teraz doświadcza określonych uczuć.

Po prezentacji czterech głównych szkół psychoterapii zastanowimy się nad koncepcjami ich integracji. W Anglii w latach sześćdziesiątych powstało Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii. Zaczęło wydawać czasopismo „Joumal ofpsychotherapy integration" Poszukuje ono czynników wspólnych różnych szkół psychoterapii, tworzy metateorię uwzględniającą osiągnięcia czterech głównych szkół, tworzy wskazówki jaka psychoterapia jest wskazana przy jakich zaburzeniach.

Jerome Frank istotę psychoterapii (niezależnie od szkoły) określił jako „przywracanie

Szkoła psychoanalityczna i poznawcza odwoływały się trochę do tego samego sposobu myślenia tzn. do takiego, że zachowanie człowieka jest w dużej mierze ukształtowane pewnymi strukturami, które wg psychoanalizy kształtują się dosyć wcześnie w rozwoju indywidualnym i kształtują się one w wyniku pewnych doświadczeń życiowych związanych przede wszystkim z osobami znaczącymi.

W latach 60 w Anglii i w USA zaczęło rozwijać się stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie integracji psychologicznej Powstało ono gdyż powstał problem , jak połączyć różnorodne koncepcje psychologiczne w jedną całość. Zakładali oni że

Psychoterapia, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, określa się oddziaływanie lecznicze środkami psychologicznymi i środowiskowymi. W ścisłym znaczeniu obejmuje ona zaplanowane i systematyczne oddziaływanie psychologiczne, którego celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego i adaptacji społecznej. Aktualnie istnieje wiele różnych kierunków psychoterapeutycznych, np.

Subskrybuj Psychoterapia