Przejdź do treści

Procesy poznawcze warunkują rozwój człowieka. Czym jednak są i jak zachodzą? Jak rozum ludzki uczy się nowych rzeczy i poznaje oraz interpretuje nowe doznania? Na te i wiele innych pytań odpowiadają artykuły z kategorii psychologia poznawcza.

Jedna z głównych ( obok eksperymentu ) metod badawczych nauki ; systematyczne i planowe , kierowane celem badania selektywne , spostrzeganie przedmiotów i zjawisk , którego zadaniem jest dostarczanie materiału dla nauk , badań .

 

Obserwacja jest najbardziej wszechstronną techniką gromadzenia materiałów, danych drogą postrzeżeń. Takie badanie pedagogiczne dostarcza badaczowi najbardziej „naturalnej” wiedzy o obserwowanym dziecku.

Badaczem jest każdy nauczyciel. Ma on prawo i obowiązek dokonywania obserwacji dzieci pod warunkiem, że zdaje sobie sprawę z tego, że przedmiotem jego obserwacji jest człowiek i dla tego zanim do takiego działania przystąpi musi odpowiedzieć na pytanie: czy jest do tego przygotowany, czy ono dziecku pomoże, czy nie zaszkodzi?

Wszystko co robimy ma jakąś przyczynę, powód nie zawsze przez nas uświadomiony. Przyczyny naszego postępowania to motywy.

Motywy można podzielić na:

· biologiczne, np. głód

· społeczne, np. altruizm

· pośrednie między biologicznymi a społecznymi, np. działanie pod wpływem gniewu, zazdrości, z pobudek religijnych.

WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska.

Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w sposób bezpośredni

bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego.

 

Gdy bodziec działa na narząd zmysłowy (słuch, dotyk, wzrok, itd.) wówczas określone

receptory zamieniają go na impuls nerwowy, który przesyłany jest do mózgu. Podział

W skład środowiska człowieka wchodzą wszystkie elementy znajdujące się w otoczeniu człowieka lub populacji, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Wyróżniamy w tym środowisku :

1. Fizjosferę – część abiotyczną

2. Biosferę (ekesferę ) – tworzy powłokę biotyczną, na którą składają się organizmy żywe.

Subskrybuj Psychologia poznawcza