Przejdź do treści

Człowiek już od momentu urodzenia uczestniczy w różnego rodzaju grupach . Pierwszą z nich jest rodzina , która dla większości jest grupą najważniejszą.

Pojęcie "sekta" pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego słowa "sequi" lub "sectare", czyli "iść za kimś", albo "odcinać od kogoś". W tym sensie oznacza kogoś, kto idzie za swym nowym nauczycielem; odrywa się od pierwotnego nurtu, kościoła czy religii.

Z pierwszymi przejawami myśli penitencjarnej spotykamy się pod koniec XVI wieku. Więzienie w tych czasach było tylko karą poboczną , jednym ze środków odwetu w celu uczynienia z więzienia kary podstawowej samodzielnej, trzeba było poddać gruntowej rewizji pojęcie kary. Warunki dla takiego przedsięwzięcia zaistniały w społeczeństwach ekonomicznie rozwijających się intensywnie. Na czoło wysuwa się tu mieszczaństwo holenderskie, które dążąc do zabezpieczenia rozwijającego się handlu zdawało sobie coraz bardziej sprawę z tego, że dotychczasowe środki karne nie zabezpieczają jego interesów.

Odpowiedź na pytanie, czym jest Internet, nie jest jednoznaczna. Na pewno każdy wie, czym jest sieć komputerowa - jest to wiele komputerów połączonych ze sobą, które mogą się komunikować. Dzięki tej sieci można korzystać z programów i dokumentów zawartych na dyskach twardych innych komputerów.

Według definicji stosowanej w socjologii, rodzina to podstawowa grupa społeczna, występująca we wszystkich historycznie znanych typach społeczeństw i kultur; składa się z małżonków i ich dzieci oraz krewnych małżonków, odgrywa główną rolę w procesie socjalizacji.

Subskrybuj grupa społeczna