Socjologia

INTERAKCJE

 

 

DEF. („Słownik socjologiczny”- K. Olechnicki, P. Załęski)

Interakcja społeczna- wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo jednostki i grupy, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Rodzaje:

-

Historia Wychowania

 

Sytuacja szkolnictwap olskiego w latach 1917-1932; Reforma szkolnictwa (tzw.jędrzejewiczowska) – zalety i wady.

 

 

11 marca 1932 roku Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił opracowaną reformę szkolną przez ministra Janusza Jędrzejewicza i wiceministra Kazimierza Pierackiego następców nagle zmarłego Sławomira Czerwińskiego.

Strony